جامعه پژوهی فرهنگی
1. بازخوانی جامعه شناختی روایت سید جواد طباطبایی از " نظریه عام اصلاح دینی"

سیدجواد میری

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 173-199

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5947

چکیده
  در این مقاله خوانش سید جواد طباطبایی از مشروطیت به مثابه نظریه عام اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی انتقادی مورد ارزیابی قرار کرفته است. مولف کوشیده است ایده محوری طباطبایی در باب مشروطه به مثابه اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی حقوق را مورد نقد قرار دهد و مبنای روشی در این نقد بر این ایده استوار است که نظریه اصلاح دینی طباطبایی در نسبت ...  بیشتر

2. علوم اجتماعی و مسئله مفروضات پشت صحنه

سیدجواد میری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4948

چکیده
  از آن جایی که رابطه علم و ایدئولوژی یکی از پیچیده‌ ترین روابط فرهنگی است، برای رسیدن به این بینش در فهم پدیدارها، نیازمند فهم دقیق تری از این رابطه هستیم. برای گذر از «دوگانه‌ها» نیازمند طرح مسئله «مفروضات پشت صحنه» در نگاه الکساندر هستیم. مفروض به مثابه یک مفهوم خنثی نیست بل دارای لایه های هرمنوتیکی است. به انحاء گوناگون ...  بیشتر

3. مطهری و سنّت‌های جامعه‌شناسی: نگاهی آلترناتیو

سیدجواد میری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 107-115

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4080

چکیده
  شاید اغراق نباشد اگر بگوییم یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها در جامعه‌شناسی این است که «جامعه‌شناس» کیست؟ به عبارت دیگر، معیار تعیین تشخص یک اندیشمند به جامعه‌شناس بودن یا نبودن بر چه مبنایی استوار است؟ البته ممکن است در قرن بیست و یکم میلادی این پرسش برای بسیاری از خوانندگان بی‌ربط جلوه کند، اما با «چرخش‌های پست مدرنی» ...  بیشتر

4. نگاهی انتقادی از منظر جامعه‌شناسی تاریخی به مقولۀ شرق‌شناسی، مطالعۀ موردی: آثار و فعالیت‌های سیاسی رابرت چارلز زاینر

شاهین آریامنش؛ سید جواد میری

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 117-134

چکیده
  یکی از مباحث بسیار مهم در حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی، نگاه شرق‌شناسانه به مقولۀ «غیر» و «ایران» است. نگارندگان در این مقاله به مبحث ایران‌شناسی به مثابه یک مقوله در حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی پرداخته‌اند. ایران‌شناسی در جهان تاریخی بس دراز دارد، از روزی که پای جهانگردان به ایران باز شد، ایران‌شناسی نیز پا گرفت. از روزگار ...  بیشتر