جامعه پژوهی فرهنگی
1. گونه‌شناسی الگوهای مصرف فرهنگی در میان نسل جوان

غلامرضا اسکندریان؛ فروزنده جعفرزاده پور؛ سیمین زمانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.19230.1779

چکیده
  در تحلیل‌های جامعه‌شناسی، فعالیت‌های مصرفی، منشاء مدرن ساختار هویتی و مرجع شکل‌دهی به ارزش‌ها و نگرش‌ها به شمار می‌روند. بر این اساس مفهوم "مصرف فرهنگی"، ابزاری توانمند برای تحلیل الگوها و تعیین مرزهای تشابه و تمایز گروه‌های مختلف اجتماعی محسوب می‌شود. مقاله حاضر سعی در ارائه تعریف عملیاتی جامع برای مفهوم مصرف فرهنگی و شناسایی ...  بیشتر

2. تأثیر شبکه‎های اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر مصرف فرهنگی نسل چهارم (دهه هشتادی‎ها) با تأکید بر تلگرام، اینستاگرام و توییتر

عالیه رضائیان؛ افسانه ادریسی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 53-76

چکیده
  فعالیت در شبکه‏های اجتماعی مجازی، بر وجوه مختلف زندگی کاربران اثر می‏گذارد. شبکه‎های اجتماعی مجازی این توانایی را به کاربر می‏دهد که با افراد با فرهنگ‏های مختلف و متعدد آشنا شود و از این رهگذر می‏تواند بر مصرف فرهنگی کاربران تأثیرگذار باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر) ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی 29 سالة تهران - در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان 15 (مطالعة موردی: فرهنگ سراهای بهمن و اشراق)

مژگان زندی؛ شهلا کاظمی پور

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 71-87

چکیده
    توجه به مصرف کالاهای فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم داوری‌های زیباشناختی و یکی از مولفه‌های ذایقه عمومی جامعه رو به فزونی است.در این مقاله، گروه نوجوان و جوان (29-15 ساله) در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در حوزه فرهنگی به عنوان گروه هدف مورد توجه قرارگرفته و عوامل جمعیت‌شناختی تاثیرگذار برذایقه مصرفی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

4. مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن مطالعة موردی: دانش‌جویان دانشگاه مازندران

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 133-153

چکیده
  مقالة حاضر در پی بررسی مصرف فرهنگی طبقات و گروه‌‌های مختلف دانش‌جویان دانشگاه مازندران است. در بخش مبانی نظری، از دیدگاه‌‌های پی‌یر بوردیو استفاده شده است. تحقیق با روش پیمایش، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، و به شیوة نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای در بین 400 نفر از دانش‌جویان دانشگاه مازندران انجام گرفته است. نتایج حاکی از تأیید تأثیر ...  بیشتر