کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی رابطه هوش فرهنگی و هیجانی با گرایش به ارزش های دموکراتیک در میان شهروندان شهر ارومیه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 31-53

مهدی رفیعی؛ فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رحیم بدری گرگری