جامعه پژوهی فرهنگی
1. واکاوی ویژگی های جمعیت‌شناختی طلاق در استان ایلام

زهرا رضایی نسب؛ سردار فتوحی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 145-172

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.25963.2046

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی و دموگرافیک طلاق در استان ایلام طی روندی 5 ساله از سال 1392 تا 1396 می­باشد. روش پژوهش کمی و طرح تحقیق توصیفی است که مبتنی بر داده­های سرشماری و مطالعه آماری اسناد موجود در سازمان ثبت احوال استان ایلام می باشد. در طی سال­های ذکر شده، در مجموع 3624 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است.  نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

2. نقش ویژگی های شخصیتی ، سبکهای دلبستگی و صمیمیت در پیش بینی طلاق

سید محمد حسینی بهشتیان؛ فاطمه عبدی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 89-115

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5941

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و صمیمیت می تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش نقش  سبک های دلبستگی، صمیمیت و ویژگی های شخصیتی زوجین  در پیش بینی میزان طلاق  کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 بوده است. روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج ...  بیشتر

3. بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی (تبریز)

اصغر فولادی؛ نویده شاه نعمتی گاوگانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-109

چکیده
  خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به‌شمار می‌رود و دست‌یابی به جامعه‌ای سالم آشکارا در گرو سلامت آن است. در این میان طلاق از جمله آسیب‌ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و مانع از پیش‌رفت آن می‌شود. چنان‌چه بتوانیم از علل و عوامل متعدد آن آگاهی یابیم، می‌توانیم از بروز آن‌ها جلوگیری کنیم و از عواقب سخت طلاق رهایی ...  بیشتر

4. مقایسۀ بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران در سال 1393

محمد بهشتیان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 37-53

چکیده
  هدف محقق از پژوهش حاضر مقایسۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی، فرهنگی، و مذهبی زوج‌های عادی و متقاضی طلاق در شهر تهران است و جامعۀ آماری این پژوهش را زوج‌های متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران و زوج‌های عادی تشکیل می‌دهند. نمونۀ اولیه شامل 156 زوج متقاضی طلاق و 164 زوج عادی بود و پس از ریزش 132 زوج متقاضی طلاق و 132 زوج عادی ...  بیشتر