تعداد مقالات: 210
26. سنجش احساس طرد اجتماعی دانشجویان دانشگاه های زنجان

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-29

صونا احدیان؛ محمدسالار کسرایی


27. برخورد نسل ها -جوانی جمعیت و خشونت سیاسی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-26

علی پژهان؛ پروانه افشاری؛ آنیتا کمالی


28. الزامات و چالش‌های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-30

فاطمه خوشنویسان؛ عباس عباس پور؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا نیستانی


30. فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-22

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی


31. بررسی جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر پرخاشگری و وندالیسم شهری نوجوانان و جوانان استان لرستان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-28

حسینی محمدرضا؛ مهرداد نوابخش؛ زهرا رحیمی


33. نقش علایق برسازنده‌ی شناخت در کتب جامعه‌شناسی دوره دوم متوسطه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

هادی زندسلیمی؛ همایون مرادخانی؛ سیاوش قلی پور


34. گفتمان چپ اولیه در ایران: اندیشه‌های جهانی در بستر ایرانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 7-23

علیرضا تاجداری؛ حسن سرایی


35. رابطة سبک زندگی و مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی مطالعة موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 19-36

بیژن خواجه‌نوری؛ سیدابراهیم مساوات؛ زهرا ریاحی


36. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی فتح اصفهان به دست اعراب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-39

علیرضا شرافت؛ زهره زرشناس


37. اثر بخشی آموزش تاب آوری بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت از زندگی زنان سرپرستِ خانوار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-36

سید محمد حسینی بهشتیان؛ رقیه میرزازاده


38. بررسی نمود ارزش‌های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-41

حسنعلی پورمند؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سپیده صمدزاده


39. مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان‌ شهروندان تهرانی)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-44

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی


41. بررسی برخی عوامل و روند های سیاسی موثر بر ساخت یابی هویت اسلامی- ایرانی‌ (در دوران معاصر)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 21-43

امین دائی‌زاده جلودار دائی زاده جلودار


42. تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-57

اصغر باقری؛ موسی کریم‌اف


46. مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری


48. بررسی ارتباط مفهومی سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری (نمونة موردی: شهر جدید پردیس)

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-49

ناصر براتی؛ محمدرضا یزدان‌پناه شاه‌آبادی