تعداد مقالات: 210
76. عوامل و انگیزه‌های جامعه‌شناختی ورود طلاب به حوزة علمیه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 45-74

سارا شریعتی؛ یاسر فروغی


78. ارزش های فرهنگی و تاثیرات آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی شهروندان

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-60

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی


80. شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 45-70

عباس زمانی؛ فائزه تقی پور


81. مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-79

هادی خانیکی؛ سید محمد مهدی‌زاده؛ سبحان یحیائی


86. بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-77

حسن پیری؛ علی یعقوبی؛ صدیقه پیری


87. بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-70

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه؛ صادق صالحی؛ آزاده شفیعی


88. پاتریمونیالیسم و خودکامگی سیاسی در عصر اول حاکمیت قاجاریه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-77

محمدرضا علم؛ شهرام جلیلیان؛ محمد افسری راد


89. تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-80

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه


91. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو


92. زمینه‌یابی تجارب تفسیری (دعا، استخاره، رؤیای صادقه، لقمة حلال، چشم‏زخم) از دریافت‌های معرفتی در اقشار مردم کاشان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 55-78

حسن حیدری؛ فریبرز صدیقی ارفعی صدیقی ارفعی؛ مرجان عسکری بابادی


93. بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 55-81

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی


98. تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 55-79

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری


99. ترجیحات شیعی – سنی باروری در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-80

یعقوب فروتن؛ شادی بایزیدی