تعداد مقالات: 210
102. بررسی رابطة بین میزان اعتماد در محیط مدرسه و میزان همکاری دبیران در مدارس متوسطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-75

افسانه شهرابی؛ رمضان حسن‌زاده؛ حسن صیامیان؛ کیومرث نیاز آذری


103. برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 59-88

علی اشرف صادقی؛ همایون مرادخانی


104. مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-85

راویه عابدینی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


106. جهش شناختی در اعتماد: (شناسایی ذهنیت افراد در خصوص اعتماد اجتماعی با استفاده از روش کیو)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-89

اردشیر شیری شیری؛ هدایت الله رضایی خواه


112. بازتاب مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-95

علی گراوند؛ علی محمد سهراب نژاد؛ یارمحمد قاسمی


113. تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی


115. کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-98

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا


117. پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غربی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-106

مریم صانع‌پور


118. مرام و مسلک لوطیان در دورة قاجار

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 77-99

محمدرضا جوادی یگانه؛ محمدرضا جعفرآقایی؛ رضا مختاری اصفهانی


119. ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی درگرشاسب نامۀ اسدی طوسی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-94

ذوالفقار علامی؛ لیلا رکابدار


124. بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 79-103

اکبر علیوردی‌نیا؛ سیمین ستاره