تعداد مقالات: 210
176. بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگیهای اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-142

رضا غیاث آبادی فراهانی؛ منصور وثوقی؛ مصطفی ازکیا


177. بررسی جامعه‌شناختی رمان‌های جزیره سرگردانی و کولی کنار آتش

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 115-139

روزبه مرادی؛ بهمن زندی؛ مریم سادات غیاثیان


181. تبیین همزمانی تحولات فرهنگی و باروری در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-145

محمد حسین نجاتیان؛ محسن ابراهیم پور؛ منصور شریفی؛ حبیب اله زنجانی؛ علی بقایی


182. تغییرپذیری جامعه

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 121-128

مهرداد نورانی


184. باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 123-157

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی


185. پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 123-137

غلامرضا لطیفی؛ سیدمحمد بساطیان


187. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی زنان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 123-147

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌مقدم


188. بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و سلامت روان (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل و دوم ناحیه ی یک شهراراک

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 125-146

موسی سعادتی؛ صفرعلی محمدی؛ محمدرضا مهرآئین؛ الهام عباسی؛ سعید نریمانی


190. علوم اجتماعی و مسئله مفروضات پشت صحنه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 125-140

سیدجواد میری


191. الگوی توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 127-156

محمد علی فقیه؛ میر علی سید نقوی؛ رضا واعظی


194. تأثیر عوامل اجتماعی در روابط نسلی از دیدگاه دانشجویان دختر

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-156

صدیقه عباسی؛ خدیجه سفیری؛ امیرمسعود امیرمظاهری


195. مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن مطالعة موردی: دانش‌جویان دانشگاه مازندران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-153

مهرداد کاظمیان؛ قربانعلی ابراهیمی؛ زهرا همتی


200. معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 137-161

زهرا معاون؛ مجید موحد؛ منصو طبیعی