کار و زمان در منشورِ شعر و کارِ کارستانِ پروین (1285 – 1320)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقالة حاضر با اشاره‌ای به شعر، به‌مثابۀ ابزاری برای کشف واقعیات روانی زندگی آدمیان، آغاز می‌شود و با پیشینة پژوهش به زندگی‌نامه و اظهارات نویسندگان و شعرای ایران دربارة پروین و گام‌های مقدماتی مربوط به طرح مسئلة کار در سروده‌های پروین اعتصامی می‌پردازد. آن‌گاه مقاله با عناوینی نظیر وفور واژگانی کار و ترکیبات آن در اشعار پروین، جدایی گفتار از کردار و کار، هستی در کار، تشویق به تلاش و صبوری در کار، نکوهش تنبلی و تن‌پروری، «رفوگری وقت» (فرصت‌اندوزی و مدیریت زمان)، انواع کار، کار بی‌رویه، کارکردهای کار، کارآموزی و آموزش کار، لزوم همکاری کار گروهی و کار تخصصی، و همکاری به شیوة دگریاری ادامه می‌یابد و سرانجام به ‌نقش مور، نماد کوشندگی در شعر پروین، و به آسیب‌شناسی فرهنگ کار و دلایل شگفتی خود از کارِ به‌هنگام وی در زمانة نابه‌هنگام می‌پردازد و پژوهشگران ایرانی را به کاوش در سرچشمه‌های اندیشة پروین تشویق می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Work and Time in the Charter of Poem and Work of Parvin

نویسنده [English]

  • Morteza Farhadi
Full Professor at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Here poem is conceived as an instrument for discovering psychic realities of life. Regarding research background this article takes in to account the biography and statements of Iranian poets and authors about Parvin Etesami and the concept of work in her poems. Then it is followed by titles such as plurality of this concept and its compounds, essence in working, encouraging attempts and tolerance in working, condemning laziness, time management, types of working, wasteful working, functions of working, apprenticeship and work training, necessity of team working and professional working and also collaboration in the shape of helping others.  Finally the role of ant as sample of attempting in Pravin's poets is studied. Finally the paper concentrated on vulnerability of working culture and the greatness of her work; all as an encouragement for Iranian researchers to explore the thoughts of Parvin Etesami

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem
  • Work
  • Work Culture
  • Attempt
  • Iranian Poet
  • Types of Work