چالش‌ها و رهیافت‌های توسعه گردشگری ادبی در ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، گروه جغرافیا

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

چکیده

امروزه مطالعات میان‌رشته‌ای از اهمیت بسزایی در بسیاری از شاخه‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. پژوهش درباره گردشگری فرهنگی و زیرشاخه‌های آن همچون گردشگری ادبی نیز از حوزه‌های مطالعاتی میان‌رشته‌‌ای است، بویژه در حوزه رشته‌های ادبیات، جغرافیا و مطالعات فرهنگی. علی‌رغم غنای ادبیات و میراث ادبی ایران این شاخه از گردشگری تاکنون در کشورمغفول مانده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کیفیِ تحلیل مضمون از طریق گردآوری دیدگاه‌ها و داده‌های متنی موجود پیرامون گردشگری ادبی در ایران، در گام نخست چالش‌های توسعه گردشگری ادبی‌ در ایران را شناسایی کرده و در گام دوم رهیافت‌های لازم برای غلبه بر آن‌ها را شناسایی و تجزیه و تحلیل نموده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد چالش‌های یاد شده قابل دسته‌بندی به 6 مضمون اصلی و 43 مضمون فرعی و رهیافت‌‌های مورد نظر نیز قابل دسته‌بندی به 10 مضمون اصلی و 69 مضمون فرعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and approaches to literary tourism development in Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Bayat 1
  • Ali Reza Asadi 2
چکیده [English]

In the contemporary world tourism sector has a great importance for social and economic development. Country Iran despite having diverse and great potential in terms of natural and human-cultural attractions has not been able to achieve a significant position in the tourism industry. In these circumstances, "literary tourism" - considered as one of the subsets of cultural and heritage tourism that compared with other forms of tourism has a comparative advantage for the country. This research using a qualitative content analysis, through the compilation of existing discourse about "literary tourism" in Iran, deals with the investigation, representation and analysis and deduction of discourse. Any text and writing which directly or indirectly concerned with the subject of literary tourism in Iran, As was collected as a data source, Such as articles, speeches, interviews texts published in the media, scientific and news reports, notes and personal writings and so on. According to research findings, propositions raised in literary tourism discourse in Iran could be classified in four general themes, including: The concept and definition of literary tourism; issues, problems, and obstacles of literary tourism development; development and promotion strategies of literary tourism; Functions and implications of literary tourism. The results of this investigation have important implications for all stakeholders involved in literary tourism management and development in in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Literary"
  • "tourism"
  • "Heritage"
  • "cultural
  • "qualitative"
منابع

منابع فارسی:

سعیدی، علی اصغر.، بهشتی، سیدمحمد.، رضوانی، رضا.( 1391). موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره2، صص. 56-33.

سیدقاسم، لیلا؛ نوح‌پیشه، حمیده. 1395. جغرافیای‌ادبی و شاخه‌های آن: معرفی مطالعات نوین بینارشته‌ای در ادبیات. دور9، شماره 33، صص. 108-77.

محرابی، جواد.، خلیلی، شورینی.، سیاوش، خلفی، احمد. (1389). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، مدیریت توسعه و تحول، دوره4، شماره9، صص. 10-1.

مهرورز، طراوت. (1394). شناسایی ظرفیت‌های گردشگری ادبی در استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری. دانشگاه گیلان: پژوهشکده گیلان شناسی.

منابع خارجی:

Andersen, H. C., & Robinson, M. (2002). Literature and tourism: Reading and writing tourism texts. London: Continuum.

Bell, David., ‎Oakley, Kate. (2014). Cultural Policy. Routledg.

Du Cros, Hilary; McKercher, Bob. (2015). Cultural tourism. Second edition. Routledge.

Fawcett, C., Cormack, P. (2001) Guarding authenticity at literary tourism sites. Annals of Tourism Research, 28 (3), pp. 686–704.

Herbert, D. (2001). Literary places, tourism and the heritage experience. Annals of Tourism Research, 28(2), pp. 312–333.

Hoppen, A., Brown, L., Fyall, A. (2014). Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations ?Journal of Destination Marketing & Management 3, pp. 37-47.

Lowe, H.I. ( 2012). Mark Twain's Homes and Literary Tourism. University of Missouri Press.

MacLeod, N., Hayes, D., Slater, A. (2009) Reading the Landscape: The Development of a Typology of Literary Trails that Incorporate an Experiential Design Perspective. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18:2-3, pp. 154-172.

Ommundsen, W. (2014). If it is Tuesday, this is must be Jane Austen literary tourism and the heritage industry. Available in: [http://www.textjournal.com.au (12/23/2014)]

Smith, Melanie;  MacLeod, Nicola; Hart Robertson, Margaret. (2010). Key Concepts in Tourist Studies SAGE Publication.

Stiebel, Lindy. (2007). Going on (literary) pilgrimage: constructing the Rider Haggard literary trail. Lindy Stiebel, English Studies, UKZN.

Tally, Robert T. (2013). Spatiality. Abingdon and New York: Routledge.

Urry, J. 1990 The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. London: Sage.

Yamashita, Shinji. (2016). "Cultural tourism", in: Jafari, Jafar. Encyclopedia of Tourism. Springer International Publishing. pp. 212-213.

Yiannakis, J.N., Davies, A. (2012) Diversifying rural economies through literary tourism: A review of literary tourism in Western Australia. Journal of Heritage Tourism 7 (1), 33–44.

منابع اینترنتی:

اصلانی، محمدرضا. (1393). گفتگوی خبری: روز جهانی گردشگری. گزارشگر: زهره نیلی. [http://www.mehrnews.com/news/1393/07/05]

جوان‌آنلاین. (1391). خانه مشاهیر ادبیات در سراشیبی زوال. [http://www.javanonline.ir/fa/news/1391/05/24]

حکمت‌نیا. (1395). مسافری به نام «سعدی» در دل گردشگری ادبی. [https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/31]

خمامی‌زاده، الناز. (1394). طلسم گردشگری ادبی ایران همچنان قفل است. [http://www.donyayesafar.com/n/1394/06/25]

زارع، حکیمه. (1395). غفلت از گردشگری ادبی در پایتخت شعر و ادب ایران.  [https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/14].

سروش‌مقدم. سیروس. (1393). پیوند گردشگری و میراث ادبی. گزارشگر: مریم مقدم. [http://www.hamedanpayam.com/56446/1393/12/04]

سقایی، مهدی. (1393). گردشگری ادبی و سهم فردوسی. [http://shahraraonline.com/news/40300/1393/02/25]

شمس، فواد. (۳۹۲ ۱). گردشگری ادبی؛ بر بال شاعران پارسی. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3081، [http://donya-e-eqtesad.com/news/770752/1392/09/14]

صیامیان گرجی، ابوالفضل. (1391). گردشگری ادبی. [http://tourismscience.blogfa.com/category/1391/10/04]

فراهانی، فاطمه. (1395). طراحی مسیر گردشگری ادبی و تأثیر آن در اقتصاد ایران. [http://b2bnet.info/1395/12/08]

گلبو، فریده. (1393). گفتگوی خبری: روز جهانی گردشگری. گزارشگر: زهره نیلی. [http://www.mehrnews.com/news/1393/07/05]

مرتضایی‌فرد، زینب. (1395). غبار فراموشی بر خانه جلال. [http://jamejamonline.ir/online/2570394250668240981/1395/07/15]

نورآقایی، آرش. (1391). مقدمه همایش ملی گردشگری ادبی. [http://www.literarytourism.ir/1391/10/02]

نورآقایی، آرش. (1393). دغدغه‌ طراحی تور ادبی وجود ندارد/ با اسطوره‌هامان بیگانه‌ایم. [http://www.toptourism.ir/1393/12/08]