زمینه‌یابی تجارب تفسیری (دعا، استخاره، رؤیای صادقه، لقمة حلال، چشم‏زخم) از دریافت‌های معرفتی در اقشار مردم کاشان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان، دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه کاشان

چکیده

 
اصطلاح تجربۀ دینی را نخستین ‏بار شلایر ماخر، در قرن هجدهم، در غرب به‏کار برد. این اصطلاح انواع مختلف تجربه‏های دینی (تجربۀ شبه حسی، تجربۀ وحیانی، تجربۀ احیاگر، تجربۀ عرفانی، تجربۀ ربانی یا قدسی، و تجربۀ تفسیری) را فرا می‏گیرد. تجربۀ تفسیری تجربه‏ای است که دینی‌بودن آن به واسطۀ برداشت دینی از رویدادی است که شخص صاحب تجربه بر اثر اعتقادات دینی خود به آن می‏رسد و پس از روبه‏روشدن با آن، آن را با چهارچوب شناختی دینی خود تفسیر و تبیین می‏کند.
تجارب تفسیری رایج میان شیعیان ایران شامل دعای شخصی، استخاره، رؤیای صادقه، پیامدهای لقمۀ حلال، و چشم‏زخم می‏شود. هدف این جستار شناخت انواع دین‏داری و تجارب دینی شیعیان ایران و بررسی تأثیر تجربۀ تفسیری در حیات اجتماعی و فردی آن‏هاست.
این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری تجربه‏های دینی، به بررسی زمینه‏ها، گونه‏ها، و میزان باور و پای‌بندی مردم کاشان به دعا، استخاره، رؤیای صادقه، و چشم‏زخم پرداخته است. نتایج این تحقیق، با نمونۀ آماری 362 نفر، نشان داد که زنان از بین تجارب مذکور به دعا و رؤیای صادقه بیش‏تر از مردان اعتقاد دارند، ولی اعتقاد زنان و مردان به استخاره و لقمۀ حلال تفاوتی با هم ندارد. همچنین بین بالارفتن تحصیلات و باورهای مذکور رابطۀ معکوسی برقرار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Interpretive Experiences (Personal Prayer, Bibliomancy, True Dream, Honesty Penny, and Evil Eye) of Cognitive Perceptions in Classes of Kashan’s People

نویسندگان [English]

  • Hossein Heidari 1
  • Fariborz Sadigh Arfaee 2
  • Marjan Askaribabadi 3
چکیده [English]

 
Friedrich Schleiermacher used the term "Religious Experience" in the West, for the next time in the eighteenth century. This term includes so many different types of religious experiences (Quasi-sensory Experiences, Revelatory Experiences, Regenerative Experiences, Mystical experiences, Numinous Experiences, Interpretive Experiences). Interpretive Experiences Is an experience that someone interprets an event due to his religious faith, and understands & explains an event according to his religious point of view. Common interpretive experiences among Shiites of Iran includes: personal prayer, Bibliomancy, True Dream, Honesty Penny, and Evil Eye.
This paper aims understanding the types of religiosity and religious experiences of Shiites of Iran and affection of Interpretive experiences in their social and personal lives.
The paper explains the theoretical foundations of religious experience, and studies ground, species & believing of Kashan’s people in personal prayer, Bibliomancy, True Dream, Honesty Penny, and Evil Eye.
Some interesting findings of this research on 400 people: The women have more believing in personal prayer & true dreams but the difference in opinion between men and women is not seen in Bibliomancy, Honesty Penny. Also there is an inverse relationship between higher levels of education and believing in mentioned beliefs

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretive experiences
  • true dream
  • bibliomancy
  • personal prayer
  • honesty penny
  • evil eye
  • Kashan’s culture