دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-184 
5. بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

صفحه 105-138

سجاد فرجی؛ عبدالله گیویان؛ نعمت‌الله فاضلی