دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-131 
2. بررسی نمود ارزش‌های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران نمونه موردی: شهر یزد

صفحه 19-41

حسنعلی پورمند؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ سپیده صمدزاده


5. بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی (تبریز)

صفحه 93-109

اصغر فولادی؛ نویده شاه نعمتی گاوگانی