جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی علل طلاق در استان آذربایجان شرقی (تبریز)

اصغر فولادی؛ نویده شاه نعمتی گاوگانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-109

چکیده
  خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه به‌شمار می‌رود و دست‌یابی به جامعه‌ای سالم آشکارا در گرو سلامت آن است. در این میان طلاق از جمله آسیب‌ها و مشکلاتی است که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و مانع از پیش‌رفت آن می‌شود. چنان‌چه بتوانیم از علل و عوامل متعدد آن آگاهی یابیم، می‌توانیم از بروز آن‌ها جلوگیری کنیم و از عواقب سخت طلاق رهایی ...  بیشتر