نویسنده = افراسیابی، حسین
بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-48

10.30465/scs.2019.4936

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب


عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 31-47

حسین افراسیابی؛ سعید فتحی


عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-22

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر