جامعه پژوهی فرهنگی
بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4936

چکیده
  خالکوبی ریشه در آیین­های کهن دارد که در دوره های مختلف در معنای مناسک گذار، کنش زیباشناختی و هویتی استفاده شده است. نوشته­ها و نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی معانی مختلف از بدن است. پژوهش حاضر در جست­و­جوی دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خالکوبی است. در این پژوهش از روش نظریه­ داده بنیاد برای اجرا و تحلیل داده­ها استفاده شد. مشارکت­کنندگان ...  بیشتر

عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی

حسین افراسیابی؛ سعید فتحی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 31-47

چکیده
  تفاخر یا فخرفروشی، یک جهت­گیری در تعاملات اجتماعی است که در رابطه با مصرف و نمایش کالاها در عرصه عمومی و خصوصی معنا می­یابد. پژوهش حاضر یکی پژوهش کمی است که با هدف بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با تفاخر اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت 64-15 سال شهر یزد است که 384 نفر آنان با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد ...  بیشتر