جامعه پژوهی فرهنگی
1. هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

تقی آزاد ارمکی؛ محمدحسین شریفی‌ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 43-77

چکیده
  در چند دهة اخیر، الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعة ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزة ارزش‌‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌‌دهند که رابطة جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌‌های جدید روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر، روابط مبتنی‌بر «هم‌خانگی» ...  بیشتر

2. سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

تقی آزاد‌ارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-34

چکیده
  تحولات اجتماعی سال‌های اخیر در ایران، به‌تدریج، ابعاد متفاوتی به خود گرفته‌‌اند و نه‌تنها ارزش‌ها که رفتارهای افراد را مشمول تغییر قرار داده‌‌اند. یکی از این تغییرات در حوزة روابط جنسی پیش از ازدواج و در مناسبات با جنس مخالف روی داده است. نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌‌دهد که روابط جنسی پیش از ازدواج، در سال‌های ...  بیشتر