جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیلی بر نقش «کژتابی‌های مالی ـ اداری سازمان‌یافته» در «دیوان‌سالاری» و «توسعه پایدار»

حمید تنکابنی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 43-65

چکیده
  نظام دیوان‌سالاری دارای جایگاهی رفیع، تعیین‌کننده، و تأثیراتی شگرف در فرایند توسعۀ پایدار کشورهای در حال ‌توسعه است. این نقش، به‌ویژه، در آن گروه از کشورهایی پررنگ‌تر می‌شود که دارای دیوان‌سالاری تاریخی‌اند و اقتصاد آن‌ها اساساً متکی بر درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) است. رشوه، اختلاس، ویژه‌خواری، و انواع گوناگون ...  بیشتر