جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی رفتار انحرافی دانشجویان: ارزیابی توان تببینی نظریه‌های کلاسیک فشار و کنترل

اکبر علیوردی نیا؛ نگار شهریاری

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 89-114

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه­های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده­اند، به شیوه­ی نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. ...  بیشتر