جامعه پژوهی فرهنگی
1. مطالعه تفاسیر زیارت کنندگان مسجد جمکران از آموزه غیبت

ثمره صفی خانی؛ خدیجه سفیری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 29-53

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4198

چکیده
  در این نوشتار، آموزه غیبت به عنوان یک ایده موعودگرایانه از خلال تفاسیر زیارت­کنندگان مسجد جمکران مطالعه گردید و نشان داده شد که موعودگرایی متاثر از نوعِ نگاه سوژه به پایان هستی (یا تاریخ) و نوعِ رستگاریِ مورد انتظار، در یک صورت نمادین تفسیر می­شود. با وام­گیری دستگاه مفهومی لاکان، سوژه­ها، مفسرانی در نظر گرفته شدند که این ایده ...  بیشتر