جامعه پژوهی فرهنگی
بازتاب مشارکت اجتماعی در بوستان سعدی

علی گراوند؛ علی محمد سهراب نژاد؛ یارمحمد قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 71-95

چکیده
  «سرمایه‌ی‌اجتماعی» از مفاهیم مهمّ جامعه‌شناسی است و درسایر علوم نیز به آن توجّه شده، روابط اجتماعی اساس این رویکرد است و از آن به عنوان سرمایه‌ای در کنار سایر انواع سرمایه(انسانی، مادّی، فیزیکی و غیره) نام می‌برند. سرمایه‌ی اجتماعی سه مؤلّفه‌ی هنجارگرایی، اعتماد و مشارکت دارد. مبانی و اصول این نظریه در نظر اندیشمندان قدیم ...  بیشتر