جامعه پژوهی فرهنگی
مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌ی‌‌ هویت ملی ایران در فرایند تاریخی

عبدالرحمن حسنی‌فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 31-56

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5185

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌‌‌ هویت ملی ایران در سیر تحول تاریخی می‌باشد. به‌طورکلی کشور ایران دارای یک هویت ملی تاریخی و کهن می‌باشد که قرن­ها پیش­ ایجاد شده و در فراخنای تاریخ توانسته است پایداری، پویایی و موجودیت خویش را حفظ کرده و تداوم بخشد. نکته اساسی در این‌جا این است که در این فرایند تاریخی، مؤلفه‌های ...  بیشتر