جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی جامعه‌شناختی رمان‌های جزیره سرگردانی و کولی کنار آتش

روزبه مرادی؛ بهمن زندی؛ مریم سادات غیاثیان

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 115-139

چکیده
  از زمان انتشار رمان سووشون، رمان‌نویسان معاصر زن ایرانی، با خلق قهرمانان زن و حتی گاه یک ضد قهرمان، بحران‌های سنتی رمان ادبی ایران را به چالش کشیدند. دو نویسنده مورد بحث؛ بحران‌های اجتماعی و هویتی زنان را در قالب‌های روایی منحصربه فرد شان، به‌خوبی بازنمایی کرده‌اند؛ و در عین حال فرایند گذار جامعه از صورتی سنتی به صورتی مدرن را ...  بیشتر