جامعه پژوهی فرهنگی
چالش‌ها و رهیافت‌های توسعه گردشگری ادبی در ایران

ناصر بیات؛ علیرضا اسدی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  امروزه مطالعات میان‌رشته‌ای از اهمیت بسزایی در بسیاری از شاخه‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. پژوهش درباره گردشگری فرهنگی و زیرشاخه‌های آن همچون گردشگری ادبی نیز از حوزه‌های مطالعاتی میان‌رشته‌‌ای است، بویژه در حوزه رشته‌های ادبیات، جغرافیا و مطالعات فرهنگی. علی‌رغم غنای ادبیات و میراث ادبی ایران ...  بیشتر