جامعه پژوهی فرهنگی
برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4200

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت‌بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین‌رو، مهم‌ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین‌شده است: زوجین عاشق در حالت­ها و موقعیت­های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می‌کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد ...  بیشتر