جامعه پژوهی فرهنگی
1. برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کُرد)

اسحاق قیصریان؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 79-106

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4200

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به ساختار صورت‌بندی ذهنی- ادراکی زوجین قوم کُرد از تجربه عشق است. ازاین‌رو، مهم‌ترین پرسش این پژوهش به این شیوه تدوین‌شده است: زوجین عاشق در حالت­ها و موقعیت­های مختلف زندگی، عشق را چگونه تجربه می‌کنند؟ پاسخگویی به سؤالات این مطالعه نیازمند طرح فرضیه خاصی نبوده و با ورود به میدان پژوهش، تجربه زیسته افراد ...  بیشتر