جامعه پژوهی فرهنگی
1. تأثیر شبکه‎های اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر مصرف فرهنگی نسل چهارم (دهه هشتادی‎ها) با تأکید بر تلگرام، اینستاگرام و توییتر

عالیه رضائیان؛ افسانه ادریسی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 53-76

چکیده
  فعالیت در شبکه‏های اجتماعی مجازی، بر وجوه مختلف زندگی کاربران اثر می‏گذارد. شبکه‎های اجتماعی مجازی این توانایی را به کاربر می‏دهد که با افراد با فرهنگ‏های مختلف و متعدد آشنا شود و از این رهگذر می‏تواند بر مصرف فرهنگی کاربران تأثیرگذار باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر) ...  بیشتر