جامعه پژوهی فرهنگی
1. بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 26-49

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4936

چکیده
  خالکوبی ریشه در آیین­های کهن دارد که در دوره های مختلف در معنای مناسک گذار، کنش زیباشناختی و هویتی استفاده شده است. نوشته­ها و نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی معانی مختلف از بدن است. پژوهش حاضر در جست­و­جوی دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خالکوبی است. در این پژوهش از روش نظریه­ داده بنیاد برای اجرا و تحلیل داده­ها استفاده شد. مشارکت­کنندگان ...  بیشتر