جامعه پژوهی فرهنگی
طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ علی فرهادیان آزانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.33386.2306

چکیده
  هویت ملی به‌ مثابه کلان‌ترین سطح هویت در هر جامعه‌ای، رابطه و تعلق انسان با کشورش را نشان می‌دهد و از اهمیت فراوانی برخوردار است. گستردگی و کثرت مطالعات هویت ملی، ضرورت بررسی نظام­مند تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته در این حوزه را بیش ‌از پیش آشکار می­سازد. هدف این پژوهش طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات دینداری و هویت ملی در ایران

اسداله بابایی فرد؛ حسن پیری؛ محمد سلیمان نژاد؛ محمد منتی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4077

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات با موضوع دین­داری و هویت ملی، ضرورت استفاده از روش فراتحلیل را مضاعف می­نماید. از این رو هدف این مقاله تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش­های انجام شده در رابطه با دینداری و هویت ملی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مقالات علمی و پژوهشی انجام شده در ایران در زمینه بررسی رابطه بین دینداری و هویت ملی از سال 1385 ...  بیشتر