جامعه پژوهی فرهنگی
نشانه‌شناسی اجتماعی مدرنیزاسیون ایرانی در رمان مدیر مدرسه

مهدی کرمانی؛ زهرا برادران کاشانی؛ مجید فولادیان

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 143-165

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5541

چکیده
  جلال آل ‌احمد به عنوان یک رمان نویس واقع‌گرا در آثار خود، به دنبال انعکاس وقایع و مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی بوده‌است. رمان مدیر مدرسه نیز مانند سایر آثار وی، بازتابی از ناکامی تجربه مدرنیت در ایران است. به تعبیری داستان روایت شده از مدرسه توسط جلال، نمایی از جامعه ایرانی است، که حضور هم زمان ارزش‌ها و باور‌های سنتی و ...  بیشتر