جامعه پژوهی فرهنگی
1. کندوکاوی روش شناختی در پایان نامه ها با محوریت طلاق

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 73-98

چکیده
  هدف این مقاله، کنکاشی نقادانه در خصوص چارچوب روش شناختی پایان نامه ها با محوریت طلاق است. مساله اصلی در این مقاله، عبارت است از "آیا عدم توجه کافی به روش شناسی پژوهش های صورت گرفته با محوریت طلاق تاثیری در غنا و عدم غنای پژوهش های آینده خواهد داشت؟"  بر این اساس، این پژوهش از روش اسنادی و تحلیل محتوا بهره گرفته است. این مقاله تلاش می ...  بیشتر

2. بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 55-81

چکیده
  هویت در دوران اخیر به یکی از اساسی‌ترین مسائل حوزه‌‌‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم تبدیل شده ‌‌است. فرایندهای مدرن مسائل جدیدتری را در هویت‌یابی جوانان ایجاد کرده‌اند. در دوران مدرن متأخر، فراغت به امری زیبایی‌شناختی تبدیل شده است که افراد از طریق آن می‌توانند به هویت متفاوتی دست یابند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گذران فراغت ...  بیشتر