جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی رفتار انحرافی دانشجویان: ارزیابی توان تببینی نظریه‌های کلاسیک فشار و کنترل

اکبر علیوردی نیا؛ نگار شهریاری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 89-114

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه­های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده­اند، به شیوه­ی نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. ...  بیشتر

2. بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش‌آموزان

اکبر علیوردی‌نیا؛ سیمین ستاره

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 79-103

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه، و همالان در بزهکاری دانش‌‌آموزان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل دانش‌آموزان دبیرستانی سال سوم دبیرستان‌های ناحیة 5 شهر مشهد در سال تحصیلی 139۱ -139۲ بوده‌ است که درمجموع 400 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر