جامعه پژوهی فرهنگی
هلنیسم و نقش آن در فرهنگ ایران پیش از اسلام

سیدابوتراب سیاهپوش

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 37-58

چکیده
  در آغاز قرن پنجم پیش از میلاد، در بخش جغرافیایی کوچکی از سرزمین کهن یونان، شیوۀ زندگی متمدنی در قالب سازمان برجستۀ پولیس شکل گرفته بود. در این سرزمین باستانی و کرانه‌های ساحلی آن اقوام گوناگونی سکونت داشتند؛ یکی از آنان قوم «آخایی» نامیده می‌شد. قبیله‌ای از این قوم در منطقۀ «هلاس» سکنی گزید و از این مقطع به بعد یونانیان ...  بیشتر

بررسی رابطة خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم

حدیث فرید؛ ژاسنت صلیبی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 129-154

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم انجام شده است. این تحقیق از نوع پس‌رویدادی و توصیفی است که در 120 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم گروه نمونه را تشکیل دادند. سه پرسش‌نامة خودکارآمدی تصوری مورگان ...  بیشتر