جامعه پژوهی فرهنگی
1. تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-80

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد نوعی آنومی ‌اخلاقی در سطوح مختلف جامعه و مبدل شدن آن به نوعی نا سازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه هستیم. در فرایند این تغییر و تحول، یکی از شیوه هایی که به مراتب کاربرد ان نیز افزایش یافته است، مقاومت فرهنگی است. یکی از نشانه های مقاومت فرهنگی ناسزاگویی و بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در این پژوهش از نظریه ...  بیشتر

2. پنداشت از موسیقی رپ (مطالعه‌ای در بین طرف‌داران)

فردین علیخواه

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 89-111

چکیده
  موسیقی رپ یکی از انواع موسیقی است که طی دهة اخیر از ترجیحات موسیقیایی جوانان شده است. سایت‌های اینترنتی مختلف و گفت‌وگو با طرف‌داران موسیقی رپ نشان می‌دهد که این نوع موسیقی ترانه‌سرایان، آهنگ‌سازان، و حتی گزارش‌گران و وب سایت‌های خاص خودش را دارد. البته مطالعات کمی دربارة این نوع موسیقی در ایران انجام شده است. بیش‌تر ...  بیشتر