جامعه پژوهی فرهنگی
1. ‏ گفتمان فرهنگی دولت نهم و دهم

علیرضا فرخی؛ جهانگیر جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 111-134

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.28557.2143

چکیده
  عرصه فرهنگ یکی از حساسیت برانگیزترین عرصه‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ‏دولتها هم معمولاً متناسب با رویکرد فکری خود گفتمان فرهنگی خاصی را در جهت ‏گسترش هژمونی خود ترسیم و ارائه می‌دهند ، درایران بعد از انقلاب دولتها عمدتاً دو دوره فعالیت پیوسته ‏داشته‌اند و در هر دو دولت معمولاً برنامه‌های فرهنگی دولتها در یک راستا ...  بیشتر