نویسنده = محمد سعید ذکایی
دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 59-86

10.30465/scs.2021.15503.1612

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی


مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری


زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 105-128

محمد سعید ذکایی؛ آرام نوری


نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-54

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا