جامعه پژوهی فرهنگی
فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه

محمد سعید ذکایی؛ سیمین ویسی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 29-59

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.39137.2492

چکیده
  فضای مجازی پویایی ­ها و نظم عاطفی جدیدی را در متن زندگی روزمره برقرار ساخته است. با هدف بررسی تأثیرات شبکه­ های اجتماعی بر ساختار عاطفی ایرانیان داده­ های بدست ­آمده از قوم­نگاری مجازی مورد تحلیل مضمونی قرار گرفتند. بر اساس یافته­ ها الگوهای رسوبی مشاهده شده الگوهای اسطوره­ای (گذشته طلایی و کاریزما بخشیدن به سردسته­ ...  بیشتر

دین و مصرف در زندگی روزمره شهری

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.15503.1612

چکیده
  در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته­ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا ...  بیشتر

مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان‌ شهروندان تهرانی)

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 19-44

چکیده
  در مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی هسنیم. در این مسیر بر جایگاه مصرف در منظومه تجارب زیسته شهروندان و نقش آن در شکل دادن به فضاهای شهری تهران و هویت­های سیال موجود در این کلانشهر تمرکز نموده و تاثیر مصرف در برساخت هویت شهر و شهروندان را مورد بررسی قرار داده­ایم. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی ...  بیشتر

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 23-44

چکیده
      در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند. هدف از این مقاله پالایش فضای مفهومی سبک زندگی و ارائه مفهوم سازی دقیق از سبک زندگی فرهنگی است. بدین منظور، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک ...  بیشتر

زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

محمد سعید ذکایی؛ آرام نوری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 105-128

چکیده
  مرزها به عنوان زمینه­­هایی برای کنش­های انسانی، زندگی روزمره مردمان مناطق مرزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تجربیات ویژه­ای را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مردمان ساکن در این مناطق رقم زده­اند. ادراک مفهوم مرز برای مردمان منطقه مرزی همراه با درگیری با چنین وضعیت­هایی است و با توجه به این نوع تجربیات ...  بیشتر

نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله روایت پربیننده‌‌ترین سریال‌‌های ایرانی را، با محوریت مسائل جوانان در فاصلة سال‌های 1383 تا 1393 و روابط بین‌‌نسلی (روابط جوانان و افراد بزرگ‌سال با تأکید بر والدین)، با بهره‌‌گیری از عناصر مدل لابوف بررسی می‌‌کند. یافته‌‌های این بررسی حاکی از آن است که سه الگوی توافق نسلی، تغییر نسلی (تفاوت، تزاحم، و تعامل هم‌زمان)، ...  بیشتر