جامعه پژوهی فرهنگی
1. علل کمبود تبادل خاطرات جنگ ایران و عراق در محافل غیر رسمی شهر تهران

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه قنبریان

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، ، صفحه 27-53

چکیده
    جنگ از مهم‌ترین ‌‌وقفه‌های تاریخی هویت‌‌ساز در حیات هر ملت است که جوامع، پس از پایان‌‌یافتنش، درصدد حفظ یاد و خاطرات آن برمی‌آیند. تنوع و تکثر راویان جنگ و دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها روایات متعددی را رقم می‌زند که فقط در صورت کنار هم قراردادن آن‌ها می‌توان به تصویری واقعی از جنگِ رخ‌‌داده نزدیک ...  بیشتر