جامعه پژوهی فرهنگی
سیمای جامعۀ ایرانی در آیینۀ دیوان حافظ

ایرج شهبازی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-142

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5539

چکیده
  برای آن‌که بتوانیم ایرانی آباد، آزاد و شاد بسازیم، لازم است که درک کاملاً درست و واقع‌بینانه‌ای از گذشتۀ خود داشته باشیم. برای این منظور لازم است در کنار استفاده از منابعی که مورخان و جامعه‌شناسان فراهم می‌آورند، از منابعی دیگر، مانند متون ادبی و هنری نیز بهره بگیریم. به نظر می‌رسد که این قبیل متون از بهترین و قابل اعتمادترین منابع ...  بیشتر