جامعه پژوهی فرهنگی
ارتباطات میان‌فرهنگی به‌مثابه جریانی از تعدیل شخصیت و هویت‌های انسانی-اجتماعی (تحلیلی بر فیلم سینمایی هفت سال در تبت از منظر ارتباطات میان‌فرهنگی)

بهروز روستاخیز

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.34959.2361

چکیده
  تصور مواجهه با دیگری، اغلب تصوری غریب است. ما هر اندازه هم که کنجکاو و مایل به کشف جهان­های دیگر بوده و از تمنای چنین کشفی بر سر ذوق باشیم، اما نمی­توانیم بر تمامی اضطراب­ها، تردیدها و گاه حتی ترس­های خویش فائق آئیم. این ترس­ها در سطحی کلان، البته ممکن است به­زودی ما را در لاک دفاعی یا حتی حالت تهاجمی قرار دهد و هیچ کم نیستند ...  بیشتر