جامعه پژوهی فرهنگی
مطالعه کیفی دلایل و زمینه‌های زباله گردی در شهر زاهدان

مصطفی ظهیری نیا؛ سیما هادی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 37-60

چکیده
  مقاله حاضر، دلایل و زمینه‌های روی آوردن به زباله گردی را مورد مطالعه قرار داده است. میدان پژوهش این مقاله، فضاهای عمومی شهر زاهدان می‌باشد و به منظور بررسی این موضوع از نظریه زمینه‌ای به‌عنوان یک استراتژی فرایند محور شناخته‌شده در پژوهش‌های کیفی، استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در مطالعه حاضر 9 نفر از زباله گردان بوده‌اند که ...  بیشتر

سنجش میزان اعتماد اجتماعی بین ساکنان شهر بندر عباس و عوامل مؤثر در آن

مصطفی ظهیری نیا؛ هدایت نیکخواه

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 85-106

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی سنجش اعتماد اجتماعی و ابعاد آن در بین مردم شهر بندرعباس وعوامل موثر برآن می پردازد.  به منظور بررسی اعتماداجتماعی در شهر بندرعباس، 295 نفر از افراد بالای 15 سال ساکن شهر بندرعباس اعم از (زن و مرد) به روش نمونه گیری خوشه ای  متناسب  و تصادفی ساده انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته ...  بیشتر