جامعه پژوهی فرهنگی
1. کارکرد نظریه‌های جامعه‌شناسی در تحلیل فیلم مطالعه موردی تحلیل فیلم «لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند»

خسرو سینا؛ حمیدرضا افشار

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 69-86

چکیده
  این مطالعه تلاشی است برای ارائه شیوه‌ای کارکردی در خوانش فیلم‌های سینمایی تا نشان دهد چگونه با استناد به نظریات جامعه‌شناسی می‌توان دنیای فیلم را مورد واکاوی قرارداد. به همین منظور فیلم ««لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند»» برای تحلیل عملی انتخاب شد. با بررسی آرای اندیشمندان مختلف در بحث تئوری‌های رفتار جمعی، نظریه «فشار ...  بیشتر