جامعه پژوهی فرهنگی
1. واکاوی ویژگی های جمعیت‌شناختی طلاق در استان ایلام

زهرا رضایی نسب؛ سردار فتوحی

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 145-172

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.25963.2046

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی و دموگرافیک طلاق در استان ایلام طی روندی 5 ساله از سال 1392 تا 1396 می­باشد. روش پژوهش کمی و طرح تحقیق توصیفی است که مبتنی بر داده­های سرشماری و مطالعه آماری اسناد موجود در سازمان ثبت احوال استان ایلام می باشد. در طی سال­های ذکر شده، در مجموع 3624 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است.  نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر