کلیدواژه‌ها = دانشگاه
دربارة پدیدارهای فلسفی-تاریخی دانشگاه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.30465/scs.2023.43114.2624

فلورا عسکری زاده؛ احسان پویافر


الزامات و چالش‌های علوم انسانی کارآفرین: تحلیلی پدیدارشناسانه از وضعیت علوم انسانی در نظام دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-28

فاطمه خوشنویسان؛ عباس عباس پور؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا نیستانی


ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 105-122

سید ابوتراب سیاه‌پوش