جامعه پژوهی فرهنگی
تفسیری فراگیر از امنیت اجتماعی در مطالعه موردی ایران

حمید سجادی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 99-129

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32658.2278

چکیده
  نظریه‌های امنیت اجتماعی بر هویت، ارزش‌ها و باورهای جامعه به‌عنوان ‌اساس جامعه‌بودگی که انسجام و بقاء جامعه درگرو آن است، تاکید دارند. امنیت اجتماعی، مفهومی زمینه‌مند است که درهر جامعه‌ای با ابتنای بر دغدغه‌های اساسی و انسجام‌بخش آن جامعه صورت‌بندی می‌شود. بنابه‌این مهم امنیت اجتماعی موضوع پژوهش‌های بسیاری در جامعه ایران ...  بیشتر

طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی در ایران

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ الهام شفائی مقدم؛ علی فرهادیان آزانی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.33386.2306

چکیده
  هویت ملی به‌ مثابه کلان‌ترین سطح هویت در هر جامعه‌ای، رابطه و تعلق انسان با کشورش را نشان می‌دهد و از اهمیت فراوانی برخوردار است. گستردگی و کثرت مطالعات هویت ملی، ضرورت بررسی نظام­مند تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته در این حوزه را بیش ‌از پیش آشکار می­سازد. هدف این پژوهش طراحی الگوی مؤلفه‌های هویت ملی ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی هویت سنتی / مدرن دانشجویان ( جامعه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر در سال 1396)

خیام عباسی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 67-96

چکیده
  این پژوهش با رویکرد جامعه­شناختی و با روش پیمایش انجام­گرفته و کوشش شده تا یعضی از متغیرهای تأثیرگذار بر گذار از هویت سنتی به هویت مدرن بررسی شوند.جامعۀ مورد مطالعه، دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه آزاد شوشتر(4300نفر) بودند که 380 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه­گیری نیز با روش سهمیه­ای - تصادفی ساده بر مبنای تعداد ...  بیشتر

پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان

سوفیا فرخی؛ جاسب نیکفر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 81-105

چکیده
  یکی از مسائلی که در تحلیل هویت در ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است نحوه مواجهه روشنفکران با آن است. در میان گفتمان های روشنفکری ایران، داریوش شایگان همواره‌ با  گشودگی‌ و انفتاح‌ با مکاتب‌ گوناگون‌  و موضوعات‌ مختلف‌ از جمله "هویت ایرانی" مواجه‌ می‌شود: چه آنجا که در "ادیان‌ و مکتبهای‌ فلسفی‌ هند" از «حسن‌ تفاهم‌» ...  بیشتر

برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی

علی اشرف صادقی؛ همایون مرادخانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 59-88

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعة نحوة برساخت گفتمانی هویت در کتاب‌های فارسی دورة ابتدایی است. در این مطالعه با اتکا به نظریة لاکلائو و موفه متون مورد نظر را بررسی و تحلیل می‌کنیم. نتایج حاکی از آن است که اگر دال اعظم در این متون دین است، اما منابع و عناصر هویتی دیگری نیز در این متون به چشم می‌خورد که هر یک به شیوه‌ای خاص درون گفتمان دینی مفصل‌بندی ...  بیشتر

تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت فرهنگی و تغییرات جامعه

مهرداد نورائی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 113-121

چکیده
  فرهنگ، به سبب پویایی ذاتی، جوهر و اساس تجربیات تازه‌‌ای است که آرام‌آرام در حافظۀ جمعی نقش می‌‌بندد و تغییر آن به نحوی است که پدید‌آمدن هر ذهنیت جدید به معنی فراموش‌کردن پیشینۀ آن نیست. این ویژگیْ از فرهنگ مجموعه‌‌ای می‌‌سازد که، در گذر از گذشته به سوی آینده، پیوسته به غنای آن افزوده می‌‌شود و ریشۀ سرزمین عمیق‌‌تری به دست ...  بیشتر

ارتباطات رسانه‌ای، فرهنگ، و هویت در فرایند جهانی‌شدن

مهرداد نورائی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 137-151

چکیده
  جوامع در فرایند جهانی‌‌شدن، تحت تأثیر ارتباطات رسانه‌‌ای، در معرض نظام‌‌ها و ارزش‌‌های گوناگونی قرار می‌‌گیرند که ریشه در توسعۀ اجتماعی آن‌‌ها ندارد و از زهدان آن جوامع برنیامده است. فرهنگی که به این ترتیب و تحت تسلط فنّاوری به شکل کالای مصرفی به سرزمین‌‌های ملی راه می‌‌یابد، بی‌‌‌آن‌که مجالی برای نقد و بررسی آن وجود ...  بیشتر

باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 123-157

چکیده
  در این مقاله سعی شده تا جایگاه هویتی ارامنه ایرانی به عنوان اقلیتی که از دو ساحت متمایز هویتی یعنی «فضای هویتی ملی» و «فضای هویتی قومی و مذهبی» بهره‌‌مند است، در فرآیند جهانی شدن مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه فرض بر این بوده است که ارمنیان به واسطه تعلقات ملی که آنان‌‌ را به مثابه «ایرانیان ارمنی» به تصویر می‌‌کشد و نیز تعلقات ...  بیشتر