جامعه پژوهی فرهنگی
شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن.

ناهید سمنانی؛ فریبا حنیفی؛ اصغر شریفی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1400، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.30465/scs.2022.32013.2256

چکیده
  امروزه نقش انسان ها در توفیق تحقق اهداف سازمان ها و ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار محرز می باشد، هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی عوامل موثر بر مولفه های سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش به منظور ارائه مدل علمی جهت ارتقای آن است. روش تحقیق در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی از نوع پیمایشی است. از 1096 نفر جامعه آماری بخش کمی در سه سطح ...  بیشتر

تبیین و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران دوره صفویه با تکیه بر نظریه اعتماد پیوتر زتومکا

رضا روحانی؛ علی اکبر کجباف

دوره 12، شماره 2 ، مرداد 1400، ، صفحه 55-79

https://doi.org/10.30465/scs.2021.35321.2381

چکیده
  ایران در دوره صفویه بویژه درعهد شاه عباس اول  ( 1038-978 ق / 1629-1571م ) رشد سیاسی، فرهنگی واقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد.لذا با توجه به اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی درتوسعه پایدار، در این جستار تلاش شده است با تکیه برنظریه اعتماد زتومکا، وضعیت سرمایه اجتماعی ایران اواخر دوره صفوی بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نظام اقتصادی ...  بیشتر

تحلیل سطوح مفهوم سرمایه اجتماعی با رویکرد فراترکیب

محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ ملیحه شیخی قهی؛ علیرضا اکبری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 55-78

https://doi.org/10.30465/scs.2019.4199

چکیده
  امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه‌ای کلیدی در سازمان­ها و جوامع ایفای نقش می­کند. اهمیت آن تا حدی است که بدون توجه به آن ممکن است نرخ بازگشت سرمایه حاصل از دیگر سرمایه­های موجود کاهش یابد. با توجه به اهمیت این نوع سرمایه، شاهد انجام پژوهش­های متعددی در سطوح و بافت­های متفاوت هستیم که شاخص‌های گوناگونی در سطوح تحلیل متفاوت ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مولفه‌های سرمایه اجتماعی در سال تحصیلی 98-97

عیسی برقی؛ محمد حرفتی سبحانی لیل آبادی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 23-50

https://doi.org/10.30465/scs.2019.4076

چکیده
  در دهه­های اخیر دغدغه های توسعه پایدار در میان جوامع سبب گردیده است که تمامی مولفه های توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کانون توجه صاحبنظران قرار گیرد. در این بین مفهوم سرمایه اجتماعی که به عنوان یک کاتالیزور سبب اثربخشی سایر اقسام سرمایه ها می شود ضرورری است در برنامه ریزی های اصولی نهاد آموزش و پرورش به عنوان نتایج آموزشی–تربیتی، ...  بیشتر

تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهری؛ رویکردی اجتماعی در برنامه ریزی محلات تاریخی؛ نمونه موردی بافت تاریخی شهر تهران

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 123-146

چکیده
  یکی از مهم‌ترین معضلات در بازآفرینی بافت تاریخی شهرها، کاهش مستمر جمعیت ساکن و کیفیت زندگی در این گونه بافت‌ها می‌باشد. مهم‌ترین راهبرد در طرح‎های توسعه شهری توجه به ابعاد کالبدی و اجتماعی کیفیت زندگی ساکنان به منظور تشویق ساکنان جهت ادامه سکونت در بافت های تاریخی بوده است. در پژوهش حاضر از طریق ارزیابی کیفیت ذهنی ساکنان به نقش ...  بیشتر

سرمایه ها و مشارکت اجتماعی‌ در فضای دانشجویی

محمد فرهادی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 99-129

چکیده
  مسئله پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی است. پس از بررسی مباحث نظری این حوزه و با تکیه بر نظریه‌های جامعه‌شناختی کنش، چهار متغیر سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و سرمایه فرهنگی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر مشارکت‌اجتماعی در چارچوب مفهومی پژوهش پذیرفته شد. روش تحقیق؛ پیمایش، نمونه‌گیری آن طبقه‌ای ...  بیشتر

رابطه منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی بین والدین دانش آموزان مقطع اول دبستان شهر شیراز

احسان حمیدی زاده؛ نگین هادی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 113-132

چکیده
  به دلیل نقش تاثیر گذار والدین در تربیت فرزندان، بررسی منش اقتدار گرایانه در بین والدین و احتمال انتقال آن به وسیله والدین  به فرزندان می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این مقاله بررسی رابطه بین منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی و تعدادی متغیر های زمینه ای (مانند سن و تحصیلات و...) را در بین والدین دانش آموزان  مقطع  اول دبستان  ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرایم جوانان (مطالعه موردی:زندان مرکزی سنندج)

سینا احمدی؛ رحمت شمسی؛ بختیار احمدی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  سرمایۀ اجتماعی با تأمین نوعی امنیت معنایی برای افراد که به­واسطه  معنادهی سنت­ها، ارزش­ها و قواعد در زندگی افراد در جامعه حاصل می­آید، افراد جامعه را از گرفتارآمدن در دامن ناهنجاری‌ها و انحرافات و جرایم ، به‌مثابه مظاهر ناامنی اجتماعی و مشارکت منفی در جامعه به دور می­دارد.هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه ...  بیشتر