کلیدواژه‌ها = خرده فرهنگ
سوژه سیاه پوش: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام

دوره 13، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 75-99

10.30465/scs.2023.38420.2473

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ علی فیض اللهی


مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 23-44

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری