کلیدواژه‌ها = اوقات فراغت
عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان شهر کاشان

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 135-163

10.30465/scs.2021.32793.2283

محمد گنجی؛ احسان صنعتکار


مطالعه کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 41-66

سودابه محرمی؛ حمید صنعت جو؛ یوسف بیانلو


بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-81

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی


بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو