جامعه پژوهی فرهنگی
ناسیونالیسم، قومیت و قوم‌گرایی (مطالعه موردی شهر بجنورد)

سید آیت الله میرزایی؛ معصومه عیدی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 115-147

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5183

چکیده
  در این مقاله رابطه ناسیونالیسم (باستانی، مدنی و مذهبی) با متغیرهای قومیت و قوم­گرایی در میان گروه­های قومی (تات، ترک، ترکمن، فارس و کرد) ساکن در شهر بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پیمایش و توزیع پرسشنامه نمونه­ ای به حجم پانصد نفر به شیوه نامتناسب از میان مردان و زنان هیجده سال به بالای ساکن شهر بجنورد انتخاب شد. نتایج ...  بیشتر