جامعه پژوهی فرهنگی
1. بررسی دلایل افول هنر آوانگارد در روسیه و نسبت آن با تصلُّب ایدئولوژی در بازه‌ی زمانی پیش از انقلاب اکتبر تا پایان دوران زمامداری استالین

علی الماسی زند؛ سیدجواد میری

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.32152.2260

چکیده
  همان‌طور که همه می‌دانیم مبانی فکری مارکس متأثر از فلسفۀ هگل بود و به همین دلیل وی در مواجهه با دوگانۀ معروف هنرمستقل و هنرمتعهد (کانت - هگل) طرف هنرمتعهد هگلی را می‌گرفت. از لحاظ نظری، این سوگیری به معنای رد خودمختاری و استقلال اندیشمند و مردود دانستن تفرّد سوژۀ خلاق در ساحت خلق اثر است، اما در عمل خواهیم دید که با توجه به‌ ذات انسان ...  بیشتر

2. علوم اجتماعی و مسئله مفروضات پشت صحنه

سیدجواد میری

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4948

چکیده
  از آن جایی که رابطه علم و ایدئولوژی یکی از پیچیده‌ ترین روابط فرهنگی است، برای رسیدن به این بینش در فهم پدیدارها، نیازمند فهم دقیق تری از این رابطه هستیم. برای گذر از «دوگانه‌ها» نیازمند طرح مسئله «مفروضات پشت صحنه» در نگاه الکساندر هستیم. مفروض به مثابه یک مفهوم خنثی نیست بل دارای لایه های هرمنوتیکی است. به انحاء گوناگون ...  بیشتر

3. بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران مطالعه موردی دو فیلم «یه حبه قند» و «فروشنده»

محمدسالار کسرایی؛ پروشات مهرورزی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 107-135

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف پی­بردن به نحوه بازنمایی نقش اجتماعی زنان در رسانه سینما و شناخت ایدئولوژی­های پنهان در پشت این بازنمایی­ها با استفاده و ترکیب دو روش تحلیل روایت بارت و نشانه­شناسی فیسک انجام گرفته است.به این منظوردو فیلم «فروشنده» و «یه حبه قند»، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند مورد انتخاب شده­اند. سعی ...  بیشتر