جامعه پژوهی فرهنگی
بروزاحساسات مردانه در جریان انقلاب 57 با مطالعۀ عکس‌های مستند انقلاب

حامد طاهری کیا؛ حسین داوودی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 107-132

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.26833.2080

چکیده
  مقالۀ حاضر به مسئلۀ چگونگی بروز احساسات مردان انقلابی در جریان انقلاب 57، ایران می‌پردازد. جامعه‌شناسی احساسات و ترکیب آن با پارادایم مطالعات فرهنگی بصری امکان بررسی عکس‌های مستند از انقلاب 57 برای تحلیل وضعیت چگونه نمایان شدن احساسات مردانه را، در دوران انقلاب، فراهم می‌آورد . برای این منظور 200 عکس از سری عکس‌های مستند انقلاب انتخاب ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 73-105

چکیده
  این تحقیق به ارزیابی نقش رسانه‌ها در تکوین و تغییر احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌پردازد. به این معنا که نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه بر احساسات جوانان درباره دنیای پیرامونشان وجهانی که در آن زندگی می‌کنند نقش دارند. هدف اصلی تحقیق، شناخت نقش رسانه‌ها در تغییرات احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌باشد. ...  بیشتر