جامعه پژوهی فرهنگی
پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

غلامرضا لطیفی؛ سیدمحمد بساطیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 123-137

چکیده
  حل هر مسئلة اجتماعی و انسانی نیازمند بررسی همه‌جانبة آن است و ریشه‌‌‌یابی مسئله مهم‌ترین گام در این زمینه محسوب می‌شود. تحقیق حاضر، با توجه‌ به ماهیت موضوع، به روش کتاب‌خانه‌‌‌ای انجام گرفته است زیرا مطالعات کتاب‌خانه‌‌‌ای امکان درک بهتر موضوع را برای محقق فراهم و ساده‌‌‌سازی واقعیت و استناد ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 73-105

چکیده
  این تحقیق به ارزیابی نقش رسانه‌ها در تکوین و تغییر احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌پردازد. به این معنا که نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه بر احساسات جوانان درباره دنیای پیرامونشان وجهانی که در آن زندگی می‌کنند نقش دارند. هدف اصلی تحقیق، شناخت نقش رسانه‌ها در تغییرات احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌باشد. ...  بیشتر