کلیدواژه‌ها = حیات اجتماعی
پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 123-137

غلامرضا لطیفی؛ سیدمحمد بساطیان


تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی